เมืองระนอง ใจคนจร เรืองราวจากคนรอนแรม

มาถึงอำภอเมือง ใจกลางของเมืองระนองกันแล้ว จะแนะนำอะไรก่อนดีละ ที่พัก ที่เที่ยว ผู้นำเทียว หรือจะเอา ร้านอาหารมาแนะนำก่อนดีละ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

บ่อน้ำร้อน - สวนสาธารณะรักษวาริน

  บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง มาตั้งแต่ในอดีต ถึงความงามของบ่อน้ำร้อน บ่อพ่อ ที่มีอุณหภูมิถึง ๖๕ องศา นอกจากนั้นยังมีบ่อแม่และบ่อลูก ที่อุณหภูมิต่ำกว่านิดหน่อย ที่สำคัญน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นแหล่งเดียวที่ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่า ประกอบด้วยแร่ธาตุสำคัญ และไม่มีกำมะถันเจอปนอยู่สามารถดึ่มจากแหล่งกำเหนิดได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกลองใด ๆ ทั้งสิน ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แหล่งในโลก มีต่อ..

จวนเจ้าเมืองระนอง

  บ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง หรือจวนเจ้าเมืองระนองสร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรถัคดี (คอซู้เจียง) ผู้สร้างคือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภัดดี(คอซิมก๊อง) บุตรชายคนที่ ๒ เริ่มสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๓ ไร่เศษ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองปัจจุบันกรมศิลปากรไดขึ้นทะเบีนเป็นโบราณทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มีป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ มีความหมายว่า"ตะวันอันสูงส่ง" บ้านนี้มากด้วยขุนนาง บ้านนี้มากด้วยแก้วแหวนเงินทอง

สุสานเจ้าเืมืองระนอง

ตั้งอยู่ที่เนินเขาระฆังทอง ตำบนบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
สุสานหรือฉวงซุ้ยที่ฝังศพ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภัคดี (คอซู้เจียง) สร้างในปีพ.ศ. ๒๔๒๖ ที่เห็นปัจจุบันเป็นที่ดิน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูล ณ ระนอง ที่ คอซู้เจียงเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บริเวณสุสานล้วนทำด้วยศิลาที่นำเข้ามาจากเมืองจีน ซึ่งมีความหมายทั้งสิ้น
เสาศิลาด้านซ้ายมือ มีตัวอักษรภาษาจีน ความหมายว่า "ระนองมีภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม"เป็นศรีแก่เมืองระนอง ป้องกันภัยพิบัติมิให้เกิดขึ้น ทำให้ชาวเมืองระนอง ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข
เสาศิลาทางขวามือ มีตัวอักษรภาษาจีนความหมายว่า "ระนองมีน้ำเป็นสีทอง" เป็นที่ทำมาหากินของชาวระนอง เป็นเมืองที่มีภูมิปะเทศสวยงาม เป็นแหล่งกำเหนิดของอัฉริยะบุคคล
รูปปันแพะ หมายถึง โภคทรัพย์ ความั่งคั่ง
รูปปั้นเสือ หมายถึง พลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่
รูปปั้นม้า หมายถึง ข้าทาสบริวาร คนรับใช้
รูปขุนนางฝ่ายบู้ หมายถึง ขุนนางที่ทำหน้าที่นักรบ
รูปขุนนางฝ่ายบุ๋น หมายถึง ขุนนางที่ทำหน้าที่ในราชสำนัก
เป็นสุสานที่มีที่ตั้งเหมาะสมมตามความเชื่อของคนจีน ด้านหลังและด้านข้างเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นที่ราบและมีน้ำทะเล ลักษณะคล้ายกับ คนนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงและมีที่วางแขนทั้งสองข้าง ดูสง่างามอย่างยิ่ง

หาดราชดำริ

  อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๔ (ระนอง - ปากน้ำ) เป็นระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร หรือห่างจากสุสานเจ้าเมืองระนอง ๘ กิโลเมตร ก่อนถึงหาดชาญดำริ ราว ๒๐๐ เมตร จะเป็นเนินเขาสูงสามารถชมทิวทัศน์ของชุมชนปากน้ำ ระนอง แกละเกาะสอง หรือ วิคตอเรียพอยท์ ของฝั่งพม่า ตลอดจนเกาะแก่งอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำกระบุรี และยังเป็นจุดที่เ้หมาะแก่การชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างดี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของจันทร์สมบีชรีสอร์ท และมีท่าเทียบเรือสำหรับบริการนำเที่ยวยังเกาะแก่งต่าง ๆ ด้วย

วิคตอเรียพอยท์หรือเกาะสอง

  เป็นดินแดนในฝั่งพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประเทศไทย โดยมีแม่น้ำกระบุรีเป็นตัวกั้นกลางระหว่างระนองและพม่า นักท่องเที่ยวที่ต้องการข้ามไปชมหรือเลือกซื้อสินค้าื้พื่นเมือง เช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขินพม่า เครื่องประดับทำจากเปลือกหอยและงาช้าง ฯลฯ สามารถเ่ช่าเรือหางยาวจากท่าสะพานปลาได้ ในอัตราลำละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท(ราคาเมื่อปี ๔๘ ก่อนน้ำมันจะขึ้นอย่างมโหฬารครับ) ใช้เวลาข้ามฝากประมาณ ๑๕ นาที อนุญาตให้ไปเที่ยวได้เฉพาะคนไทย โดยติดต่อทำบัตรผ่านแดนก่อน ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ถนนสะพานปลา โทร ๐๗๗-๘๒๑-๒๑๖ หรือไปกับทัวว์ที่มีบริการ

ภูเขาหญ้า

  จากทุ่งเลี้ยงสัตว์ในอดีต ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง ด้วยทัศนียภาพที่เป็นเนินเขาหัวล้าน แทบไม่มีต้นไม้ขึ้น ปกคลุมด้วยหญ็าอ่อนนุ่มปลิวตามแรงลม สวยงามจับตา เป็นที่ชื่นชอบสำหรับการพักผ่อนยามเย็น การเที่ยวชมสามารถทำได้ทั้งปี โดยมีที่ตั้งห่งจากตัวเทศบาลเมืองระนอง ไปท่างจังหวัดพังงา ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๔ (ระนอง-พังงา) อยูทาขวามือ ตรงข้ามกับ อช.น้ำตกหงาว ครับ ภูเขาหญ้าจะเป็นสีเขียว ในช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม และเป็นสีทองในช่วง พฤศจิกายน - เมษายน มีต่อ...

ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว

  อยู่ถัดจากตัวภูเขาหญ้า เลี้ยวขวาเข้าทางเข้าวัดหงาว ผ่านตลาดบ้านหงาว จะมีป้ายบอกทางได้รับการประกาศจากองค์การ USESCO ให้เป็นพื้นที่เขตสงวนชีวะมณฑล เป็นที่ที่มีพันธุ์ไม้หายากกว่า ๒๐ ชนิด เช่นโกงกางอายุมากกว่า ๒๐๐ ปี ต้นเดียวในประเทศไทย ต้นตะปูนดำยักษ์ อายุกว่า ๓๐๐ ปี สัตว์ป่าชายเลนหายากเล่น ปูก้ามกามหลากสี แม่หอม ฝูงลิงแสมและนาก รวมทั้งหมู่บ้านชาวเล สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๗๗-๘๔๘-๓๙๑-๒

วัดหาดส้มแป้น

  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนนหมายเลข ๔๐๐๕ (ชลระอุ) ประมาณ ๗ กิโลเมตร หรือห่างจากสวนสาธารณะรักษะวาริน ๖ กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ประชาชนในภาคใต้ให้ความเคารพนับถือ ซึ่งวาระสุดท้ายท่านได้มรณะภาพที่วัดหาดส้มแป้น นอกจากนั้นยังมีปลาพลวงจำนวนมาก อาศัยอยู่ในคลองหน้าวัด สามารถทำทานให้อาหารปลาได้ตามอรรถยาศัย

วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้าเมือง)

  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนนหมายเลข ๔๐๐๔ (ระนอง-ปากน้ำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง ๑๐ เมตร อายุกว่า ๗๐ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องสวยงาม และมีหอระฆังลายแมว

น้ำตกปุญบาล

  เดิมชื่อน้ำตกเส็ดตะกวด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อยู่ติดทางหลวงหมายเลข ๔ บริเวณ กม ๕๙๗ ชั้นแรกสูงประมาณ ๒๐ เมตร เหมาะแก่การแวะพักผ่อนอย่างยิ่ง ใกล่ๆ กันเป็นจุดชมวิวที่สวยงามจุดหนึ่งของระนองด้วย มีต่อ..

น้ำตกโตนเพชร

  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลราชกรูด อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองระนองประมาณ ๒๙ กิโลเมตร (ระนอง-พังงา) เลี้ยวซ้ายบริเวณ กม ๖๔๑ อีก ๒ กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าไปอีก ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก ตัวน้ำตกกว้างใหญ่ มีทั้งหมด ๑๑ ชั้น สามรถสอบถามรายละเอียดเส้นทางได้จากชาวบ้านในพื้นที่

 

สวนเกษตรเชิงสุขภาพ

  สวนเกษตรเชิงสุขภาพ เป็นสวนเกษตรที่มีความสวยงาม น่าสนใจในรายละเอียดและความงามของสวนเอง สำหรับความรู้สึกของผม นี่นับเป็นอีกอย่างหนึ่งในความทรงจำเรื่องระนองของตัวกระผมเอง ทั้งยังอยู่ในเส้นทางเดียวกับ น้ำพุร้อนพรรั้งด้วย มีต่อ..

น้ำพุร้อนพรรั้ง

บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง ได้รับความสนใจ และทุ่มงบพัฒนาจากทางจังหวัดในชวงสองถึงสามปีที่ผ่านมา ตัวผมเองได้ทราบถึงนโยบายและแผนการทางยุทธศาสตร์ เรื่องจุดขายของบ่อน้ำร้อนพรรั้งจากเพื่อนต่างวัยท่านหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันผันตัวเองขึ้นไปเป็นเจ้าของเวปไซด์ชื่อก้องไปแล้ว ครับไม่ใช่ใครอื่นคนที่ผมกล่าวพาดพิงถึงคือ "jada" ครับ
และได้เห็นที่เป็นทางการจริง ๆ ก็ตอนงานเปิดเมืองระนองเมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นแหล่งน้ำแร่ที่นาสนใจอีกแหล่งของระนองครับ มีต่อ..

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหงาว ตรงข้ามกับภูเขาหญ้า มีทางแยกซ้ายตามถนนราดยาง เข้าไป ๒ กิโลเมตร เป็นพื้นที่สมบูรณ์ด้วยเทือกเขา พัมธุ์ไม้และสัตว์ป่า มีเอกลักษณ์ คือน้ำตกหงาว และปูเจ้าฟ้า (ซึ่งพบได้ที่เดียวที่น้ำตกหงาว)
ปูเจ้าฟ้า ปูน้ำจืดชนิดใหม่ มีแห่งเดียวในประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานอนุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์ว่า "ปูเจ้าฟ้า"
บัวผุด พืชกาฝาก อาศัยกินน้ำเลี้ยงจากรากของย่านไก่ต้ม จะโผล่เฉพาะดอก เป็นดอกเดี่ยวขึ้นมาจากพื้นในช่วงฤดูฝน ดอกลักษณะคล้ายหัวกหล่ำปลี สีแดงคล้ำเมื่อบานจะมีลักษณะคล้ายหม้อหรือกระถางต้นไม้ มีกลิ่นเหม็น
กมาซุม กล้วยไม้ป่า ชนิดหนึ่งมีชื่อว่า "เอื้องเงินหลวง" มีลักษณะคล้ายดอกแคทลียา พบเห็นได้ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม มีสีขาว ๔ กลีบใหญ่ แต้มสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ บานอยู่ได้หลายวัน

เกาะพยาม

อยู่ห่างจากปากน้ำระนอง ๓๓ กิโลเมตร เป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดระนอง ตัวเกาะมีหาดทรายขาวสะอาดทอดตัวเป็นแนวยาว ไปตามตัวเกาะ ใช้เวลาเดินทางจากปากน้ำระนอง ประมาณ ๒ ชั่วโมง จากท่าเรือสาธารณะชาวเกาะพยามที่บริเวณปากน้ำระนอง อัตราค่าบริการ คนไทย ๖๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๑๐๐ บาท มีต่อ...

เกาะช้าง

อยู่ห่างจากปากน้ำระนองไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีชาดหาด ป่าชายเลน เป็นที่พักอาศัยของชาวเลเผ่ามอแกน เป็นครั้งคราว มีสมุนไพรหายากที่เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคกว่า ๑๐๐ ชนิด การเดินทางจากท่าเรือสาธารณะบริเวณปากน้ำระนอง ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง อัตราค่าโดยสาย คนไทย ๖๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๑๐๐ บาท ติดต่อผ่านผู้ให้บริการทัวว์ท่องเที่ยว

ที่พัก

ชื่อ
ที่อยู่
จำนวนห้อง
ราคา
โรงแรม
จันทร็สม บีช รีสอร์ท ๑๓๕ ม.๕ ต.ปากน้ำ หาดชาญดำริ
โทร ๐๗๗-๘๑๑๗๗๔-๖
๓๕
๗๔๕-๑,๓๘๐
จันทร์สม ฮอท สปา ๒/๑๐ ม. ๑ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
โทร ๐๗๗-๘๒๒๕๑๖-๙
๒๐๘
๑,๑๐๐-๓,๙๖๐
พี.พี. ระนอง ๒๗/๑๘๓ ถ.สะพานปลา ม.๕ ต.บางริ้น
โทร ๐๗๗-๘๓๓๘๐๗-๙
๒๔
๓๕๐-๔๕๐
รอยัลปริ้นเซส ๔๑/๔๔ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
โทร ๐๗๗-๘๓๕๒๔๐-๔
๑๓๘
๑,๑๘๐-๑,๓๐๐
ระนอง การ์เด้นท์ ๖/๕๔ ม.๑ ต.เพชรเกษม ต.บางริ้น
๐๗๗-๘๓๒๑๗๔-๘๑
๙๓
๕๙๔-๖๖๐
ระนอง อินน์ ๒๙/๙ ถ.เพชรเกษม
โทร ๐๗๗-๘๒๒๗๗๗,๐๗๗-๘๒๒๘๑๕
๗๒
๓๐๐-๔๕๐
รัตนสิน ๒๒๖ ถ.เรืองราษฏร์
โทร ๐๗๗-๘๑๑๒๔๒
๓๐
-
สปา อินน์ ๑/๑๕ ถ.เพชรเกษม ต.เขานิเวศน์
โทร ๐๗๗-๘๑๑๗๑๕,๐๗๗-๘๓๒๖๙๒
๕๘
๓๘๐-๓๘๐
สินระนอง ๘๑/๑-๒ ถ.เรืองราษฏร์
โทร ๐๗๗-๘๑๑๔๕๔ม๐๗๗๘๑๒๘๗๖
๕๙
๑๘๐-๒๓๐
เอเชีย ๓๙/๙ ถ.เรืองราษฏร์
โทร ๐๗๗-๘๑๑๑๑๓,๐๗๗-๘๑๑๑๗๗
๕๗
๑๘๐-๕๕๐
ไอเฟิล อินน์ ๑๖๐/๑-๑๔ ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
โทร ๐๗๗-๘๒๓๒๗๒,๐๗๗-๘๔๘๒๖๘-๗๐
๓๖
๖๐๐
บังกะโล
ฟูลมูล ๑๘๐/๗๘ ม.๑ เกาะช้าง ต.ปากน้ำ โทร ๐๗๗-๘๓๕๓๘๕
๑๐๐-๒๐๐
มามาบังกะโล ๑๑๙ ม.๒ เกาะช้าง ต.ปากน้ำ
๑๐๐-๑๕๐
มิสเตอร์เก๊า บังกะโล ๔๗ ม.๑ ต.เกาะยาม อ.เมือง โทร ๐๗๗-๗๒๓๙๕๕
๒๐๐-๕๐๐
แลตะวัน ๒/๗ ม.๑ เกาะช้าง ต.เกาะพยาม
๑๕๐
วิจิตร บังกะโล ๕/๓ ม.๑ ต.เกาะพยาม โทร ๐๗๗-๘๒๓๙๖๒
๑๔
๑๕๐
สบายใจ ๓/๑ ม.๒ เกาะช้าง ต.เกาะพยาม โทร ๐๗๗-๘๒๐๑๓๒
๑๒
๑๕๐-๓๐๐
สุตาเฮ้าส์ บังกะโล ๓๑๑/๑ ถ.เรือราษฎร์ โทร ๐๗๗-๘๓๒๗๐๗-๘
๑๑
๓๕๐
อ่าวใหญ่ บังกะโล ๓๑ ม.๑ อ่าวใหญ่ ต.เกาะพยาม โทร ๐๗๗-๘๒๑๗๕๓
๑๒
๑๐๐-๕๐๐
อีเดน บังกะโล เกาะ้ช้าง ต.เกาะพยาม
๒๐๐-๒๕๐
ฮอนบิล ฮัท เกาะพยาม โทร ๐๗๗-๘๒๕๕๔๓,๐๑-๘๙๑๖๐๐๘
๑๐๐-๓๐๐
รีสอร์ท
เกาะพยาม รีสอร์ท

๓๕ ม.๑ ถ.สะพานปลา ต.เกาะพยาม โทร ๐๗๗-๘๑๒๒๙๗,๐๑-๒๗๐๗๘๕๘

๑๐
๕๐๐
ธารศิลา รีสอร์ท ๑๒๙/๒ ม.๑ ต.บางริ้น โทร ๐๗๗-๘๒๓๔๐๕,๐๖-๕๑๙๙๓๕๖
๒๐
๓๐๐-๗๐๐
บ้านริมธาร ๒๙ ม.๒ ต.หาดส้มแป้น โทร ๐๗๗-๘๓๓๗๙๒,๐๗๗-๘๑๑๙๖๐
๑๓
๒๕๐-๑,๕๐๐
บ้านสวนช้าง รีสอร์ท ม.๒ เกาะช้าง ต.เกาะพยาม
๑๖
๑๐๐-๒,๐๐๐
  เกสเฮ้า
   
 
Edite By | Phoenix |Valentine 2007