ละอุ่น ใจคนจร เรืองราวจากคนรอนแรม

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เขาฝาชี ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางแก้ว บนทางหลวงหมายเลข ๔ ประมาณ กม ที่ ๕๘๐ มีทางแยกขวามือ ผ่านเส้นางราดยางประมาณ ๓ กิโลเมตร มีป้ายปากทางเขียนว่า "ศูนย์โรคมมนาคมเขาฝาชี" เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล ๒๕๙ เมตร บนยอดเขาเป็นที่ชมทิวทัศน์อันสวดงาม สามารถมองเห็นลำน้ำและเส้นทางประวัติศาสตร์การเดินทัพของญีปุ่นได้ นิยมเที่ยวชมในช่วงเย็น เพื่อดูพระอาทิตย์ตก

ซากเรือรบญีปุ่น เลยจากทางเข้าเขาฝาชีมาอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางด้านซ้ายมือ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำละอุ่น จะมองเป็นกลุ่มาต้นลำพูขึ้นเกาะเกาะกลางน้ำอยู่ เป็นจุดที่มีซากเรือรบญีปุ่นอับปางอยู่ กาลเวลาผ่านไปแม่น้ำพัดพาดินสะสม ต้นลำพู อาศัยงอกงามขึ้น หากสนใจจะลงไปสำรวจหรือเดินเล่นสามารถทำได้ตอนน้ำลง
บริเวณที่เป็นซากเรือ

เกาะนพเกตุนอกจากจะมีหอยนางรมและแมลงภู่ยักษ์ แล้ว ยังมีอุโมงที่ญีปุ่นขุดเป็นสนามเพาะในช่วงสงครามโลกอยู่ด้วย ตัวเกาะอยู่ห่างจากปากคลองญีปุ่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒๐ นาที เป็นเกาะสัมปทานหาดสนใจขึ้นเกาะ ต้องติดต่อกับคุณยงยุทธ นพเกตุ โทร ๐๗๗-๘๒๑-๕๖๐ มีต่อ..
จากหน้าเกาะสู่ท้องทะเล อุโมงญีปุ่นบนเกาะ

ถ้ำถนัดไดหรือถ้ำค้างคาว ตั้งอยู่ในพื้นที่เขาถนัดได หมู่ที่ ๕ ตำบลปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อยู่บริเวณถนนสายปากแพรก-ในวง ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๐ ปากถ้ำอยู่ห่างจากถนนเพียง ๑๐๐ เมตร สภาพถ้ำมีความสวยงามสลับซับซ้อน แบ่งได้เป็น ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นถ้ำหินย้อย และสามารถเดินชมภายในภ้ำไปสู่อีกด้านหนึ่งของถ้ำได้ ด้านล่างเป็นถ้ำน้ำลอดซึ่งสามารถเดินชมภายในถ้ำได้

แหล่งน้ำร้อนธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น อยู่ห่างจากถนนสายหาดส้มแป้น-บางพระใต้ ประมาณ 7 กม. เป็นแหล่งน้ำร้อนธรรมชาติที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

(กลับสู่แผนที่ระนอง)

 
Edite By | Phoenix |Valentine 2007