กะเปอร์ ใจคนจร เรืองราวจากคนรอนแรม

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
ผ่านอำเภอกะเปอร์ตามทางหลวงหมายเลข ๔ (ทางไปพังงา) ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ถึงหลัก กม. ๖๘๕ เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ ๒๐๐ เมตร คือที่ตั้งของที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เนื่องจากมิได้เปิดให้ท่องเที่ยวอิสระเหมือนอุทยานแห่งชาติ การทัศนศึกษาจะต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าพักแรมในพื้นที่ ถึงผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๗๙-๔๔๖ และได้รับจดหมายตอบอนุมัติ จากนั้นนำจดหมายไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำที่ป่าคลองนาคา ใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย ๑๕ วัน
จุดเด่น คือป่าที่อุดมสมบูรณ์ น้ำตกที่สวยงาม (น้ำตกพันเมตร) สัตว์ป่าทีชุกชุม (นอกจากสัตว์อื่นแล้ว การศึกษานกเงือกสามารถทำได้ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ปาคลองนาคา)

อช.แหลมสน
ได้รับการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๖ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๑๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าริมทะเล เอกลักษณ์คือหมู่สนใหญ่ หาดทราบขาวที่ทอดตัวยาวตลอดแนว กินพื้นที่ตั้งแต่ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ไปจนถึง ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ห่างจากตัวเมืองระนองไปทางจังหวัดพังงาประมาณ ๔๕ กิโลเมตร บริเวณ กม ๖๕๗ แยกขวา เข้าไปอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีสภานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ หาดบางเบน และหาดแหลมสน

หาดบางเบน
เป็นหาดทรายยาวและกว้างใหญ่ มีทรายละเอียด ร่มรื่นด้วยป่าสนธรรมชาติ มองเห็นเกาะแก่งในทะเลได้อย่างชัดเจน และเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ

หาดแหลมสน

อยู่ถัดจากหาดบางเบนไปทางพังงาอีกประมาณ ๔ กิโลเมตร มีหาดทรายชาวสะอาด เป็นแหล่งที่มีนกนานาชนิด เหมาะสำหรับการดูนก

(กลับสู่แผนที่ระนอง)

 
Edite By | Phoenix |Valentine 2007