Author Topic: นกกระจาบสร้างรัง...  (Read 13466 times)

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
นกกระจาบสร้างรัง...
« on: March 14, 2012, 07:10:26 PM »
เจอนกกระจาบ สร้างรังอยู่ใกล้ๆ ไปซุ่มถ่ายซะหน่อย
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: นกกระจาบสร้างรัง...
« Reply #1 on: March 14, 2012, 07:11:20 PM »
ค่อยๆ คาบ ค่อยๆ สานที่ละเส้น
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: นกกระจาบสร้างรัง...
« Reply #2 on: March 14, 2012, 07:12:05 PM »
 ::) ค่อย จัด
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: นกกระจาบสร้างรัง...
« Reply #3 on: March 14, 2012, 07:13:46 PM »
แน่นอนว่าต้องมี การตรวจสอบผลงาน และระวังภัยกันไปด้วย..
ไว้มีโอกาสจะไปถ่ายใหม่
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน