Author Topic: งานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวงสุโขทัย ครั้งที่ 22  (Read 2955 times)

Offline Phoenix

  • Administrator
  • เซียน
  • *****
  • Posts: 1551
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และส่งเสริมการเดินออกกำลังกาย
 
กิจกรรม

- การแข่งขันเดิน-วิ่งพิชิตยอดเขาหลวง
- กิจกรรมแรลลี่เดินเท้าเก็บขยะอนุรักษ์เขาหลวง
- พักแรมบนยอดเขาหลวงที่มีระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล
- กิจกรรมนันทนาการแค้มป์ไฟบนยอดเขาหลวง
 - ชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพระแม่ย่าและรับอรุณที่ยอดผานารายณ์ พร้อมสัมผัสอากาศหนาวเย็นบริเวณยอดเขา

เหมาะสำหรับ: เที่ยวผจญภัย, ผู้ใหญ่, เยาวชน
ค่าเข้าชม: ไม่เสีย

ข้อมูลเพิ่มเติม http://thai.tourismthailand.org/see-do/events-festivals/info-page/destination/sukhothai/cat/10/event/2544/
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน