หัวใจออนทัวร์

กลุ่ม ชมรม (บอร์ดเฉพาะกลุ่ม) => Technic Energy => Topic started by: wichai on February 09, 2011, 05:29:12 PM

Title: ยอดกู้ ของสหกรณ์ พพ.ครับ
Post by: wichai on February 09, 2011, 05:29:12 PM
การเป็นสมาชิก             อัตราที่สามารถกู้ได้
ตั้งแต่ 6 เดือน              10 เท่าของเงินเดือน               
ตั้งแต่ 1 ปี                  15 เท่าของเงินเดือน       
ตั้งแต่ 2 ปี                  20 เท่าของเงินเดือน             
ตั้งแต่ 5 ปี                  8 แสนบาท
มีหุ้นตั้งแต่ 1 แสนหุ้น     1 ล้านบาท

ใครอยากเป็นหนีบ้างครับ 
Title: Re: ยอดกู้ ของสหกรณ์ พพ.ครับ
Post by: monomo on February 10, 2011, 09:05:03 AM
น่าสนใจช่วงนี้กำลังแกลบ