หัวใจออนทัวร์

กลุ่ม ชมรม (บอร์ดเฉพาะกลุ่ม) => Technic Energy => Topic started by: monomo on November 29, 2010, 10:57:10 AM

Title: สัญญาจ้าง audit
Post by: monomo on November 29, 2010, 10:57:10 AM
ใครมีตัวอย่างสัญญาจ้างโครงการ audit มั้งครับขอด่วนที่สุด