Author Topic: คันดิน คือสาเหตุเพิ่มความเสียหายให้พื้นที่น้ำท่วม  (Read 11737 times)

Offline Phoenix

  • Administrator
  • เซียน
  • *****
  • Posts: 1551
จากการติดตาม ดูกระแสของน้ำ และลงพื้นที่
สรุปง่ายๆ ดังนี้ ตอนนี้ แต่ละหน่วยเล็ๆ พยายามกั้นน้ำไม่ให้เข้า ผลที่ได้คือกักน้ำให้สูงขึ้น ๆ ทำให้ความต่างระดับมีมาก (บางพื้นที่ ยังไม่มีน้ำเข้าแม่แต่พื้นที่นา ที่รกร้าง) พอระดับมันสูงจนคันรับไม่ไหว ผลก็คือ คันแตก ระดับน้ำก็จะไปถึงแนวกั้นถัดไป สะสมสูงขึ้น ๆ จนคันรับไม่ไหว และแตกต่อไปเป็นทอดๆ ทำให้ความเสียหายสูงกว่าการระบายน้ำตามปกติ

จากมุมมองที่เห็นน้ำล้อมรอบกรุงเทพ แต่ โดนกักไม่ให้ออกทะแล(เพราะเส้นทางที่จะให้ออกทะเล แคบ+หลายส่วนพยายามกั้นไว้ ) ทำให้น้ำไปตามเส้นทางได้น้อย ที่เหลือก็กระจายเข้าตามบ้านที่แนวกั้นแตก

ถ้ายังทำกันแบบนี้ต่อไป ผลที่จะตามมาเรื่อยๆ คือ พื้นที่ที่เสียหายรุนแรง จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น เพราะน้ำเหนือที่ค่อยๆ ลงมาสะสม จะถล่มแต่ละหมู่บ้านสูงขึ้นๆ เข้าทำนองเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ตอนนี้ทุกคนพยายมสร้างฝาย หรือทำนาขั้นบันได  ชั้นต้ำตก ซึ่งน้ำจะท่วมลึกแค่ไหน อยู่ที่แนวคันดินสูงแค่ไหน หรือ จะพังเมื่อไหร่

ใครมีความคิดเห็นอะไรแชร์กันหน่อยครับ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

  • Administrator
  • เซียน
  • *****
  • Posts: 1551
ถ้าพิจจารณาเฉพาะคันดิน การทำนาขั้นบันได
คันดิน สูงแค่ไหน พื้นที่ขั้งในก็น้ำท่วมแค่นั้นแหละครับ แต่ชาวบ้านจะบาก หรือเจาะบริเวณหนึ่งไว้ไม่ให้น้ำสูงเกินไป

กับเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้
เมือมีการทำคันดินกั้นน้ำท่วม พื้นที่ไหนโดนน้ำท่วมแล้ว ก็จะถูกพื้นที่รอบนอก ที่น้ำยังไม่เข้าเสริมคันดินขึ้นไป ๆ
หมายความว่าพื้นที่นั้นก็มีโอกาสที่จะเจอระดับน้ำท่วมได้สูงเท่าคันดิน

และเมื่อคันพังทะลาย หมู่บ้านต่อๆ ไปก็จะโดนน้ำกวาดไปเรื่อยๆ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน