Author Topic: Day Three ขึ้นยอดภูเขาไฟ Batur ดูวัด Basakin ไปนอน Klungkung  (Read 17512 times)

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
  :D มุมกว้าง..ฉากหลังเป็นเขา อากุง
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
ดูจนพอใจแล้ว ได้เวลา เดินทางสู่ชายทะเลแล้วครับ...
ระหว่างนั้น เราเวะดูนาขั้นบันไดกันต่อ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
 ;D เลนส์ซุมได้แค่นี้  อย่าอิจฉานะ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
ก่อนถึงที่พัก ผ่านวัดถ้ำค้างคาว เรามาเย็นแล้ว ไม่เห็นมีค้างคาวเลย ก็เลยเด่นเล่นรอบๆ เพราะวัดเล็ก
เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
เข้ามาถึงตรงนี้ยังไม่เสียค่าใช้จ่าย แค่ถ้าเข้าไปอีกเสียเงินแน่
สังเกตุรูปค้างคาวสีทองที่อยู่บนซุ้มประตู แล้วจะรู้ว่านี่วัดไหน
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
ค่ำคืนนั้น ขอบคุณลุงที่สอนผม ถ่ายรูปพระจันทร์
สอนอะไรบ้างนั้นผมลืมหมดแล้ว..
รู้แต่ว่าคืนนั้นถ่ายมาได้ขนาดนี้ ก็พอใจแล้วครับ..
ครั้งแรกในชีวิตผม ขอบคุณครับ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน