Author Topic: ของหวาน  (Read 4734 times)

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
ของหวาน
« on: December 14, 2010, 02:08:27 PM »
ไม่ได้ออกเที่ยวหลายวัน ออกไปเดินห้างมาก็หลายวันแล้ว วันนี้เปิดมือถือขึ้นมา อ้าวมีรูปที่ใช้กล้องมือถือถ่ายไว้หลายรูป
เอามาแบ่งกันดู เผื่อใครอยากจัดขนม ของหวาน ให้ผู้รับรู้สึกโดนใจกับการแต่งเต้ม

เริ่มด้วยรูปแรกกังหันชัยพัฒนา
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #1 on: December 14, 2010, 02:09:17 PM »
บ่อปลา
ผลงานชิ้นนี้ ส่วนใหญ่ทำจากคุ๊กกี้
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #2 on: December 14, 2010, 02:12:22 PM »
ปลาคร๊าป
ปลาคาร์ฟ นอกบ่อ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #3 on: December 14, 2010, 02:14:27 PM »
เที่ยวหมู่บ้านกันต่อ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #4 on: December 14, 2010, 02:15:26 PM »
ซูมอีกนิด
ใช้เทคโนโลยี teen zoom ครับ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #5 on: December 14, 2010, 02:16:39 PM »
ภาพนี้ใช้เทคนิค  supper macro
ด้วยการซูม teen ไปถึงเชือกกั้น และยื่นแขนสุด...
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #6 on: December 14, 2010, 02:18:13 PM »
เปียร์โนก็มี
เวลากินจะมีเสียงดังมาจากในท้องป่าว
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #7 on: December 14, 2010, 02:18:53 PM »
ขึ้นเครื่อง ไปเที่ยวบนฟ้ากันบ้าง
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #8 on: December 14, 2010, 02:19:21 PM »
เต่ายักษ์
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
Re: ของหวาน
« Reply #9 on: December 14, 2010, 02:20:30 PM »
ปิดท้ายด้วยรูปนี้..."ขนม หวาน"
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน