Author Topic: Day Two ดูนาขั้นบันได ไปวัดถ้ำช้าง วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  (Read 14055 times)

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
ไปกันต่อครับ...
จุดนี้เป็นจุดที่มีวัดน่าสนใจอีกวัด
และมีนาขั้นบันไดด้วย
แต่ก่อนหน้านั้น ที่นี่เป็นที่เลื่องชื่อเรื่อง งานหน้ากาก และการถักครับ
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
งานถัก
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
งานแกะกระดู งา ก็ฝีมือปราณีต
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
ระหว่างทางลงไปวัดคือนาขั้นบันได
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
บาลอง หน้ากาก แบบฉบับบาหลี
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
พ้นจากนาขั้นบันใด ทอดตัวสุ่วัด....
วัดนี้เป็นวัดที่เกิดจากการขุดสลักภูเขา สังเกตุจากตำแหน่งของวัด
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
แวะเล่นหน่อย
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
บันใดทอดสู่วัด
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
รวมพล..ก่อนเข้าวัด
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
มีลำธารไหลผ่านหน้าวัด
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
ชาวบ้านที่นี่เชี่ยวชาญเรื่องการเทินสิ่งของไว้บนหัวมาก..
เดินหลังตรงกันทุกคน ไม่ว่าจะสาวหรือแก่
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
การจำหลักตามแบบบาหลี
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
วัดอยู่ต่ำกว่าพื้น
กำแพงต่างๆ เกิดจากการขุดสกัดภูเขา
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

 • Administrator
 • เซียน
 • *****
 • Posts: 1551
กำแพงที่เกิดจากการสกัด
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน