Author Topic: แนะหลักปฏิบัติ 10 ข้อ ดูแลสุขภาพ และจัดการบ้านเรือน หลังน้ำลด  (Read 2549 times)

Offline sarineenaree

  • คนผ่านทาง
  • *
  • Posts: 8
แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แนะนำ 10 ข้อปฏิบัติสำคัญ เพื่อการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และการจัดการบ้านเรือนหลังน้ำลด ดังนี้ 1. ก่อนเข้าบ้าน สำรวจว่ามีไฟฟ้ารั่วหรือไม่ 2. สำรวจสภาพแวดล้อมรอบบ้าน โดยสังเกตและระมัดระวังสัตว์มีพิษ ของมีคมที่มากับน้ำ 3. ในการทำความสะอาดบ้านเรือน ต้องใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัย และรองเท้าบูท เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง เปิดประตูหน้าต่างหรือพัดลม เพื่อกำจัดความชื้นติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้บ้านแห้งสนิท ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 4. ทำความสะอาดบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยผงซักฟอก และเช็ดด้วยน้ำผสมคลอรีน ในอัตราส่วนความเข้มข้น เพื่อป้องกัน การเกิดคราบเชื้อราซ้ำ ส่วนสิ่งของเครื่องใช้ให้นำตากแดดในบริเวณที่มีลมโกรก 5. กำจัดขยะ โดยเก็บขยะใส่ถุง และแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป 6. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง 7. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะเท้า กรณีเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น 8. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ไม่บูดเสีย ใช้ภาชนะใส่อาหารและช้อนส้อมที่สะอาด ดื่มน้ำสะอาด ได้แก่ น้ำต้มสุก น้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน อย. 9. ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยระวังอย่าให้ยุงกัด หรือป้องกันยุงกัดโดยใช้โลชั่นทากันยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิด ฝาภาชนะเก็บน้ำ คว่ำหรือทำลายภาชนะไม่ให้มีน้ำขัง 10. ฝึกคลายเครียดด้วยตนเอง เช่น ฟังเพลง
รถมือสอง มากมายให้ท่านเลือก เราคือศูนย์รวม รถมือสอง ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดจากทีมงาน SEO

Offline mosai

  • เรียนรู้โลกกว้าง
  • **
  • Posts: 47
ออกแบบเว็บ รับออกแบบเว็บไซต์ สวยงาม และ รับทำ Adwords โปรโมทเว็บไซต์ รับทำ SEO รวดเร็วทันใจ รับโปรโมทเว็บ