Author Topic: โครงการสานฝันปันน้ำใจสู่น้องๆ ครั้งที่ 2ณ ศูนย์การเรียนชุมชมชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลว  (Read 3603 times)

Offline Phoenix

  • Administrator
  • เซียน
  • *****
  • Posts: 1551
โครงการสานฝันปันน้ำใจสู่น้องๆ ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์การเรียนชุมชมชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปูหลวง
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2554
(ได้รับข้อความผ่านทาง Email จึงนำมาลงไว้ เผื่อใครสนใจร่วมกิจกรรม/บริจาค)

หลังจากที่พวกเราได้จัดโครงการสานฝันปันน้ำใจสู่น้องๆ ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเด็ก เราได้พบและพูดคุยกับคุณครูพิทักษ์ ซึ่งเป็นคุณครูใหญ่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปูหลวงได้มาขอความอนุเคราะห์จากคณะของเราขอความช่วยเหลือในด้านสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลและชั้นประถมปีที่ 1 - 6 และตู้ยาสามัญประจำบ้าน 1 ตู้ 1 ชุด ซึ่งคุณครูพิทักษ์ได้กล่าวกับเราว่า เขากับครูเบิ่ม (ผู้ช่วยคุณครูใหญ่) ได้ทุ่มเทให้กับเด็กและชาวบ้านโดยการสอนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในด้านการเลี้ยงดูแลบุตรให้ถูกสุขลักษณะ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับเด็กและชาวบ้านที่บ้านห้วยปูหลวง ดังนั้นเราจึงตัดสินใจนำล่องโครงการสานฝันปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ 2 ที่อำเภออมก๋อยอีกครั้ง และพวกเราได้สำรวจสถานที่ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ให้เด็กๆที่กำลังจะเติบโตและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตได้มีสถานศึกษาดีๆอีกที่หนึ่ง พวกเราจึงมีความคิดและวัตถุประสงค์ที่ตรงกันและเห็นควรว่าโรงเรียนแห่งนี้ควรจะทำการบำรุงและซ่อมแซมด้วย เช่นหลังคาอาคารเรียน ประตูโรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาร่วมกันแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้ด้วยกันอีกครั้งค่ะ

โดยปีนี้เราจักดำเนินการในวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

                1. ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับชั้นอนุบาลจนกระทั้งประถมศึกษาปีที่ 1 -6
                2. ตู้ยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุดใหญ่ พร้อมตู้ยา 1 ตู้ใหญ่
                3. กระเบื้องหลังคา 348 แผ่น
                4. กระเบื้องใส 12 แผ่น
                5. ที่ครอบกระเบื้อง 45 แผ่น
                6. บานประตูไม้ จำนวน 3 บาน
                7. เสื่อน้ำมัน 8 x 5 เมตร
                8. ที่นอนเด็ก 15 ชุด
                9. เสื้อผ้า ผ้าห่มหรือสิ่งของที่ใช้ได้อยู่และท่านไม่เห็นความสำคัญไม่คิดจะเก็บไว้สามารถนำมา
                              บริจาคได้นะค่ะ (เพราะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับชาวบ้านที่นั่นเป็นอย่างมากเลยค่ะ)


        รายละเอียดของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปูหลวง
       ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปูหลวงตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลยางเปียง อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่ 53000 เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงที่สอนระดับ  อนุบาลหนึ่ง ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด  45 คน แบ่งเป็นจำนวนรายชั้นดังนี้
       ชั้นอนุบาล1-3                        จำนวน6คน
       ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6        จำนวน39คน     
       รวม                                         จำนวน 45 คน

        สำหรับท่านผู้มีความประสงค์จะร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 031-005736-9 สาขาอาคารอับดุลราฮิม ชื่อบัญชี มณฑิชา สังคนานนท์ (โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยค่ะ) หรือติดต่อนางสาวมณฑิชา สังคนานนท์ (กิ๊ก) หมายเลขโทรศัพท์ 081 170 4879 หรือ monthicha2006@hotmail.com

       อนึ่งท่านผู้มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือน้องๆโครงการสานฝันปันน้ำใจนี้ กรุณาแจ้งชื่อและอีเมลล์ของท่านด้วย เพื่อจักได้แจ้งข่าวสารและความคืบหน้าของโครงการให้ท่านทราบต่อไปค่ะ

        และสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่ต้องการไปช่วยซ่อมแซมและขนของกรุณาแจ้งชื่อ-อีเมลล์และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับได้ค่ะ ซึ่งทำโปรแกรมการเดินทางมีดังต่อไปนี้ (หากใครมีรถกระบะและประสงค์จะขับรถขนของและพาเพื่อนๆไปด้วย โดยแชร์ค่าน้ำมันรถ โปรดแจ้งด้วยนะค่ะ จะได้จัดการในส่วนนี้ได้ถูกค่ะ)
« Last Edit: July 27, 2011, 04:55:20 PM by Phoenix »
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

  • Administrator
  • เซียน
  • *****
  • Posts: 1551
โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2554
วันที่ 9 ธันวาคม 2554        พบกันที่ Big C สะพานควาย เวลา 20.00 น
วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2554        10.00 น.         เดินทางสู่อมก๋อย เข้าโรงเรียน
                                12.00 น.         จากนั้นเดินทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปูหลวง รับ                                                        ประทานอาหารเที่ยง เตรียมการกันช่วยกันซ่อมแซมประตูและหลังคากัน
                                19.00 น.         ร่วมรับประทานอาหารค่ำกัน
วันที่ 12 ธันวาคม 2554        เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ (ถ้ามีเวลาจะแวะเที่ยวตามทางค่ะ)
ค่าใช้จ่ายนี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางดังนี้ (สำหรับ 10 ท่าน) ประมาณการคนละ 2,300 บาท
ค่ารถตู้ 4WD 3 วัน + น้ำมัน
ค่ารถท้องถิ่น
อาหาร
อุปกรณ์ที่ควรนำมา
เต๊นท์
ของใช้ส่วนตัว
หมายเหตุ        ช่วยแจ้งความประสงค์แต่เนิ่นๆนะค่ะ เพราะเราจะได้ดำเนินการในส่วนนี้ได้ค่ะ
**********************ผู้ส่งเมล์ ประชาสัมพันธ์****************************
Best regards,
Monticha Sangkananont

Mobile +668 1 170-4879
Email address : monticha.sangkananont@mclarensyoung.com

ClaimCare - Absolute Transparency

McLarens Young International
Global Claims Services
Level 17 Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel: +66 (0)2 636 3200 Fax: +66 (0)2 636 0240-1
**************************************************
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน