หัวใจออนทัวร์ - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
137
Total Posts:
2016
Total Topics:
158
Total Categories:
4
Users Online:
9
Most Online:
537 - May 16, 2024, 07:55:37 AM
Online Today:
30
Average registrations per day:
0.08
Average posts per day:
0.40
Average topics per day:
0.04
Total Boards:
8
Latest Member:
Veevez88
Average online per day:
6.60
Male to Female Ratio:
6:1

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 0 0 537
June 2024 0 0 0 121
May 2024 0 0 0 537
April 2024 0 0 0 309
March 2024 0 0 0 120
February 2024 0 0 0 40
January 2024 0 0 0 58
* 2023 0 0 0 53
December 2023 0 0 0 30
November 2023 0 0 0 53
October 2023 0 0 0 14
September 2023 0 0 0 25
August 2023 0 0 0 11
July 2023 0 0 0 15
June 2023 0 0 0 24
May 2023 0 0 0 19
April 2023 0 0 0 53
* 2018 0 0 7 27
October 2018 0 0 2 10
September 2018 0 0 0 10
August 2018 0 0 0 7
July 2018 0 0 0 6
June 2018 0 0 1 9
May 2018 0 0 0 26
April 2018 0 0 0 21
March 2018 0 0 1 27
February 2018 0 0 2 19
January 2018 0 0 1 21
* 2017 0 0 17 21
December 2017 0 0 3 18
November 2017 0 0 4 6
October 2017 0 0 2 20
September 2017 0 0 0 20
August 2017 0 0 0 21
July 2017 0 0 2 19
June 2017 0 0 0 21
May 2017 0 0 1 16
April 2017 0 0 0 7
March 2017 0 0 1 18
February 2017 0 0 2 19
January 2017 0 0 2 17
* 2016 2 7 14 22
December 2016 0 0 2 17
November 2016 0 0 2 16
October 2016 1 6 1 15
September 2016 0 0 0 18
August 2016 0 0 0 16
July 2016 0 0 1 14
June 2016 0 0 1 15
May 2016 0 0 1 14
March 2016 1 1 0 17
February 2016 0 0 6 22
January 2016 0 0 0 15
* 2015 3 11 34 14
December 2015 0 0 2 8
November 2015 0 0 2 8
October 2015 0 0 2 12
September 2015 0 0 2 9
August 2015 0 0 3 7
July 2015 0 0 0 7
June 2015 0 0 0 5
May 2015 2 2 1 7
April 2015 0 0 8 11
March 2015 0 0 3 8
February 2015 1 9 7 11
January 2015 0 0 4 14
* 2014 13 22 35 22
December 2014 0 0 4 12
November 2014 5 6 0 17
October 2014 6 8 1 11
September 2014 0 6 1 11
August 2014 1 1 0 13
July 2014 0 0 7 11
June 2014 1 1 2 22
May 2014 0 0 6 17
April 2014 0 0 4 8
March 2014 0 0 4 13
February 2014 0 0 3 14
January 2014 0 0 3 14
* 2013 5 15 69 77
December 2013 0 1 4 14
November 2013 0 0 3 43
October 2013 0 0 5 29
September 2013 0 0 3 77
August 2013 0 0 6 17
July 2013 1 1 5 26
June 2013 0 0 8 22
May 2013 0 0 7 15
April 2013 0 3 7 17
March 2013 0 3 5 19
February 2013 0 3 10 25
January 2013 4 4 6 19
* 2012 22 188 43 28
December 2012 0 1 4 14
November 2012 1 2 2 16
October 2012 0 0 6 11
September 2012 1 2 4 12
August 2012 1 18 0 10
July 2012 1 13 1 11
June 2012 4 14 1 28
May 2012 1 2 1 13
April 2012 1 15 4 7
March 2012 2 41 5 9
February 2012 7 47 11 12
January 2012 3 33 4 12
* 2011 90 1033 157 97
December 2011 4 31 3 8
November 2011 9 36 3 11
October 2011 2 11 2 15
September 2011 4 14 3 17
August 2011 2 103 2 19
July 2011 16 65 15 17
June 2011 13 174 104 17
May 2011 7 58 3 84
April 2011 5 30 6 7
March 2011 7 170 5 97
February 2011 12 130 7 14
January 2011 9 211 4 9
* 2010 79 857 47 20
December 2010 7 29 9 13
November 2010 14 87 8 20
October 2010 6 117 5 7
September 2010 9 75 4 6
August 2010 4 108 0 6
July 2010 2 3 1 4
June 2010 3 66 2 5
May 2010 8 71 1 3
April 2010 8 91 0 15
March 2010 11 93 12 14
February 2010 4 55 2 5
January 2010 3 62 3 8
* 2009 1 18 0 1
December 2009 0 0 0 1
November 2009 1 18 0 1